referenční stavby 1991

Rekonstrukce prodejny zeleniny Vsetín
Modernizace kancelářských prostor Fotografia Zlín
Rekonstrukce objektu výrobny masných produktů Bumex a.s. v Luhačovicích
Nástřik fasády + tmelení vnějších spár 6x 18 b.j Slušovice Agrokombinát Slušovice
Úpravy vnitřních prostorů Morávia banka, Slušovice
Zateplení části rodinného domu Manželé Čadovi Otrokovice
Zateplení rodinného domu Pan Slopovský, Otrokovice
Rekonstrukce a opravy provozních objektů TOT Otrokovice

 

TOMA Otrokovice
TOMA Otrokovice
17 b.j. Slušovice
17 b.j. Slušovice
Teplárna Otrokovice
Teplárna Otrokovice >>
Teplárna Otrokovice
 

 

referenční stavby 1992

Rekonstrukce a opravy provozních objektů TOT Otrokovice
Výstavba ČOV Otrokovice - výstavba dílčích objektů Ingstav Uh. Hradiště
Zpevněné plochy Quatro Želechovice
Rekonstrukce objektu výroby žaluzií v Želechovicích Trikamo Zlín
Oprava prodejny ovoce a zeleniny Vsetín

 

ČOV Otrokovice
ČOV Otrokovice >>
ČOV Otrokovice
 
ČOV Otrokovice
 

 

 

referenční stavby 1993

Rekonstrukce a opravy provozních objektů TOT Otrokovice
Výstavba ČOV Otrokovice - výstavba dílčích objektů Ingstav Uh. Hradiště
Výstavba rodinného domu Manž. Ballošovi, Otrokovice
Dodatečné zateplení administrativní budovy Ing. Novák, Lešetín II, Zlín
Zateplení fasády rodinného domu Manželé Omelkovi, Jarošov
Rekonstrukce střešních světlíků TOT Otrokovice
Výstavba ČOV Iváň -realizace dílčích objektů Ingstav Uh. Hradiště

 

Teplárna Otrokovice
Teplárna Otrokovice
ČOV Malenovice
ČOV Malenovice >>
ČOV Malenovice
 
ČOV Malenovice
 

 

referenční stavby 1994

Rekonstrukce ploché střechy 5.200 m2 Tomatex Otrokovice
Sanace vlhkého zdiva rodinného domu Geostav Otrokovice
Výstavba rodinného domu Manželé Baronovi, Fryšták
Oprava vnějšího opláštění kotelny TOT Otrokovice
Oprava fasády a průčelí administrativní budovy Pragobanka Zlín
Výstavba ČOV Uh. Brod - realizace dílčích objektů Ingstav Uh. Hradiště
Oprava plochých střech trafostanic JME Otrokovice
Odstraňování vlhkosti zdiva injektáží Fatra Napajedla
Opláštění filtru popílku TOT Otrokovice
Oprava a nátěr vnější fasády b.č. 11 Koželužny Otrokovice
Odstraňování poruch podzemního vedení NN JME Otrokovice
Rekonstrukce sociálního zařízení TOT Otrokovice
Rekonstrukce okenních výplní provozních budov Koželužny Otrokovice
Rekonstrukce střešního pláště nad dílnami TOT Otrokovice
Zateplení objektu - 1850 m2 Imont Zlín

 

ČOV Uh. Brod
ČOV Uh. Brod >>
ČOV Uh. Brod
 
ČOV Uh. Brod
 
ČOV Uh. Brod
 

 

referenční stavby 1995

Rekonstrukce střešních světlíků Koželužny Otrokovice
Hrubá stavba rodinného domu Paní Večeřová, Ludkovice
Rekonstrukce přízemí a soc.zařízení administrativní budovy Pragobanka Zlín
Rekonstrukce kanalizace,terénní úpravy a okapové chodníky b.č.48 Tomatex Otrokovice
Rekonstrukce oplocení areálu TOT TOT Otrokovice
Oplocení objektu RS100 - areál Toma JME Otrokovice
Generální oprava ploché střechy b.č.11 Koželužny Otrokovice
Rekonstrukce ocelových podlah Tomatex Otrokovice
Opláštění odpopílkování TOT Otrokovice
Oprava střechy bytového objektu Trávníky 1177 TOT Otrokovice
Modernizace vstupu do prodejny potravin Mana Euronova Brno
Oprava venkovních kotev volného vedení NN Zlín JME Otrokovice
Rekonstrukce skladů a stáčírny chem. produktů Koželužny Otrokovice
Rekonstrukce osvětlení výr. haly -b.č. 49 Tomatex Otrokovice
Rekonstrukce a opravy provoz. a administr. objektů-průběžně Toma a.s. Otrokovice
Rekonstrukce a opravy provoz. a administr. objektů-průběžně Koželužny Otrokovice
Pragobanka Zlín
Pragobanka Zlín
RD Fryšták
RD Fryšták >>
RD Fryšták
 
RD Fryšták
 
RD Fryšták
 
RD Otrokovice
RD Fryšták >>
RD Otrokovice
 
RD Otrokovice
 
RD Otrokovice
 
RD Otrokovice
 


resta@resta-otrokovice.cz RESTA, stavební firma, 765 02 Otrokovice, okres ZLÍN